Производство

За да произвеждаме качествена продукция, ние сме вложили много средства в закупуването на техника от най-ново поколение. Производствения процес преминава през 4 основни етапа. При първия етап всички суровини преминават през контролно сито, което гарантира еднакво качество при крайния продукт. Втория етап е ядрото на производството. Там сме вложили хоризонтален лентов смесител за прах, последно поколение. Високотехнологичния процес на управление е автоматизиран с електронен избор и прави смесването на отделните суровини много прецизно, при което крайният резултат са висококачествени прахови смеси.  Следващите етапи са прецизно дозиране на прахообразния продукт и пакетиране във висококачествени  и здрави опаковки, които са въздохонепроницаеми и слънцезащитни.