ПРОИЗВОДСТВО

СЪВРЕМЕННО ПРОИЗВОДСТВО

на сухи смеси за сладолед и смеси за печене

Първия етап на производство –  всички суровините преминават през контролно сито, което гарантира еднакво качество при крайния продукт.

Втория етап е  ядрото на производството. Там сме вложили хоризонтален лентов смесител за прах, последно поколение. Високотехнологичния процес на управление е автоматизиран с електронен избор и прави смесването на отделните суровини много прецизно, при което крайният резултат са висококачествени прахови смеси.

Третия етап е прецизното дозиране на прахообразния продукт.

Четвърти финален етап е пакетирането на крайния продукт във висококачествени  и здрави опаковки, които са въздухонепроницаеми и слънцезащитни.